You are here: Home > Folklor, Festiwale > Folklor w polskiej historii

Folklor w polskiej historii

Przez szereg stuleci w Polsce panowała pańszczyzna, właściwie dopiero w XX wieku zniknęła na dobre. Chłopi stanowili jedną wielką bezimienną masę, która nie interesowała się wielką polityką. Wielka polityka leżała w zasięgu panów, szlachty, mieszczan. Dlatego w kulturze folklorystycznej naszego kraju nie znajdziemy inspiracji związanych z wielkimi wydarzeniami historycznymi. Trzeba też dodać, że nawet prawdziwe zdarzenia, które miały swoje odzwierciedlenie w muzyce czy sztuce ludowej nie zawsze obrazowały prawdziwy przebieg zdarzeń. Folklor w Polsce był bardzo subiektywnym postrzeganiem świata przez pryzmat chłopów. Nie można więc baśni i podań ludowych traktować jak prawdy historycznej. Z całą jednak pewnością można powiedzieć, że folklor w Polsce stanowi nieodłączny element naszej dumy narodowej i tradycji. Folklor co więcej inspiruje pisarzy, malarzy. Tak przynajmniej było w okresie Młodej Polski. Stanisław Wyspiański i Matejko to najsłynniejsi twórcy inspirujący się kulturą folklorystyczną.

Comments are closed.