You are here: Home > Folklor, Festiwale > Folklor w Chłopach Reymonta

Folklor w Chłopach Reymonta

Folklor polski był doskonałą inspiracją dla twórców Młodej Polski. Nie trzeba szukać daleko by podać przykład dzieła inspirowanego życiem chłopów i ich kulturą. Mowa oczywiście o noblowskim dziele Reymonta pod tytułem Chłopi. W Chłopach mamy bogaty obraz wsi, przedstawione są zwyczaje oraz tradycje chłopskie. Wystarczy spojrzeć na układ tej powieści. Rytm życia chłopów wyznaczały pory roku. Powieść składa się zaś z czterech pór roku. W każdej w tych pór opisana jest obrzędowość poszczególnych świąt. Reymont bardzo bogato opisał tradycje związane na przykład z weselem. życie Chłopów jest zresztą ukazane ściśle z obrzędami kościelnymi. Zupełnie inaczej życie na wsi przedstawiał inny przedstawiciel twórczości młodej polski czyli Stefan Żeromski. W jego dziełach brak peanów na pochwałę życia na wsi. Więcej tutaj jest negatywnego obrazu życia Chłopów na wsi. Z całą jednak pewnością folklor w Polsce ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w literaturze. Także w malarstwie znajdziemy inspiracje polskim folklorem.

Comments are closed.