You are here: Home > Folklor, Festiwale > Folklor to sztuka tyle, że ludowa

Folklor to sztuka tyle, że ludowa

Warto zastanowić się dlaczego tak popularna w Polsce sztuka ludowa nie jest zaliczana do sztuki wyższej. Podstawowa różnica między sztuką czy tez kulturą ludową a wyższą stanowi sposób przekazu. Sztuka ludowa, czy też folk powstała wśród ogromnej niepiśmiennej masy chłopskiej. Legendy, baśnie, tradycje czy utwory muzyczne przekazywane były w sposób ustny. Z kolei sztuka wyższa mogła być wielokroć opisana i utrwalona na piśmie. Co najważniejsze sztuka wyższa mogła być wykonywana wyłącznie przez wybrańców. Sztuka, kultura ludowa stanowiła dobro całej pracującej masy. Nikt nie był predysponowany do jej wyłącznego uprawiania. Każdy mógł tworzyć, śpiewać czy malować. Folklor w Polsce jak też wszędzie na świecie był żywym organizmem, który cały czas ulegał przeobrażeniom. Co najważniejsze sztuka ludowa kształtowała również to w jaki sposób chłopi postrzegali świat. Sztuka ma przecież porywać, wzbudzać świadomość. Nie można więc mówić, że folklor sztuką nie jest, gdyż nią jest. Folklor miał ogromne oddziaływanie na postępowanie chłopów.

Comments are closed.