You are here: Home > Folklor, Festiwale > Czym jest folklor

Czym jest folklor

Przez cały niemal komunizm starano zatrzeć się w Polsce wszelkie ślady folkloru. Folklor w Polsce jest przecież elementem tradycji,składa się na naszą świadomość narodową i regionalną. W ostatnich latach można jednak zauważyć modę na motywy folklorystyczne czy to w muzyce, sztuce czy nawet modzie. Przybywa zespołów Pieśni i Tańca, mieszkańcy wielu regionów wciąż kultywują tradycję swoich przodków. Na folklor składa się jednak nie tylko język potocznie zwany gwarą czy stroje ludowe. To przede wszystkim tradycja, kultywowanie tych samych zwyczajów od stuleci, czy to przy celebrowaniu świąt czy w życiu codziennym. Folklor przejawia się więc w języku czyli gwarze, strojach ludowych, pieśniach, tradycjach czy rękodziele. Na polski folklor składają się również legendy, czyli ustne przekazy. W ten właśnie sposób budowaliśmy swoją świadomość narodową. W każdej kulturze istnieję wspólne elementy dla całego narodu. Nie inaczej jest w przypadku naszego kraju. Warto wiedzieć jakie tradycje były kultywowane przez naszych przodków w regionie, który zamieszkujmy.

Comments are closed.